Xuất khẩu khẩu trang VN95, KN95 tại Việt Nam

Giá: Liên Hệ

Khẩu trang VN95 Lọc Bụi, Virus Đạt tiêu chuẩn châu âu EN 143:2000 và QCVN 08:2012/BLĐTBXH. Hiệu suất lọc: 95%